Press Wall of Radio Europe Plus Khabarovsk. - Photo & art by Evgeniy Voytik